HTML lapok szerkesztése

 

 

A CÉL: Szöveges és képi információ megjelenítése a Web-en, HTML formában.

 

1. Web-lap készítés Notepad++ segítségével.

 

a) Notepad++

 

Szerezzük be (töltsük le a Netről), majd indítsuk el a Notepad++ szövegszerkesztő programot. Az alapértelmezett new 1 dokumentum megtartása mellett hajtsuk végre a következő beállításokat. Először a lap kódolását állítsuk UTF-8 –ra:

 

 

Második lépésként állítsuk be a lap nyelvét HTML-re:

 

 

Azért, hogy a lap tartalma ne legyen üres a következő sorokat írjuk bele:

 

 

Következő lépésként mentsük a dokumentumot Minta.html néven:

 

 

Ellenőrizzük le a dokumentum meglétét a mentési mappában, és nyissuk meg valamely böngészőben:

 

 

IE8-ban az első Weblapunk így néz ki:

 

 

 

b) A forráskód

 

Az Explorer Nézet menüjében válasszuk a Forrás menüpontot. A megjelenő Jegyzettömb nevű egyszerű szövegszerkesztő segítségével is olvashatjuk és szerkeszthetjük a Web-lap forráskódját. A kódolás ennek segítségével is elvégezhető. Ha a forráskódba belejavítunk, mentjük, majd az Explorerben Frissítést kérünk, akkor a változtatás hatását megfigyelhetjük. Mi a Jegyzettömb helyett a Notepad++ szövegszerkesztőt használjuk, mely számos programozási nyelv szintaktikájának kezelésére fel van készítve. (HTML, PHP, JavaScript, Pascal, C, Fortran stb.) Ez a szövegszerkesztő betű és háttér színezésével segít bennünket a lista értelmezésében, könnyebb olvasásában. Mivel a Notepad++ a Web-lap teljes kódját képes megjeleníti, így elvileg bármely Web-lap csak ennek segítségével is megírható. Ehhez viszont ismerni kell a különböző megjelenési formák leírását, a HTML nyelv elemeit. Ha ezt a módszert választjuk a weblapkészítésnek, akkor egyrészt megértjük a Web-lap felépítését és kódolását, másrészt, ha ügyelünk arra, hogy minél egyszerűbben írjuk le a tulajdonságokat, akkor a lehető legkisebb terjedelmű forráskódot állítjuk elő, amely a letöltési időt jelentősen csökkentheti.

 

c) Egy szabályos HTML-fájl felépítése:

 

<HTML> A HTML dokumentum kezdete.

  <HEAD> A fej kezdete.

    <TITLE> A cimke kezdete.

        Ez jelenik meg a böngésző (Explorer) címsorában.

    </TITLE> A cimke vége.

  </HEAD> A fej vége.

  <BODY> A fő rész kezdete.

      Ide kerül a HTML-dokumentum szöveges és képi tartalma a formátumot megadó tag-ekkel együtt.

  </BODY> A fő rész vége.

</HTML>A HTML dokumentum vége.

 

d) Tag-ek

 

A HTML kódjában található '<>' jeleket a közéjük írt karakterekkel együtt tag-eknek nevezzük. A tag-ek tartalma határozza meg a HTML dokumentum megjelenését és "működését". A legtöbb tag párosával létezik, a tag záró tagjának belseje megegyezik a nyitó tag-gel, csak '/' jellel kezdődik. A párosával elhelyezett tag-eg egy szakasz kezdetét és végét jelzik, és a legtöbb esetben valamely formátum hatáskörét is megadják.

 

e) A szöveg böngészőben való megjelenésének sajátosságai:

 

- A szövegben legfeljebb csak egy Space-t vesz figyelembe,

- Egyetlen Enter-t sem vesz figyelembe,

- A szöveg szélessége a megjelenítő ablak méretéhez igazodik,

- A szöveg soronkénti igazítása a megjelenítő ablakhoz igazodik,

- A bekezdést a <P> </P> tag-pár határolja, a bekezdések között egy sor üresen marad,

- Ha a szöveget egy bekezdésen belül új sorba szeretnénk megjeleníteni, akkor a <br /> tag-et kell alkalmazni, amely tag-nek nincs befejező párja.

 

f) A szöveg formáját meghatározó tag-ek.

 

- A Web böngészők különböző nemzeti karakterkészletekkel dolgozhatnak. A HTML dokumentum fejében (<HEAD>-ben) le kell írni, hogy dokumentumunk milyen kódtábla segítségével készült, így a magyar ékezetes kis és nagy betük helyesen fognak megjelenni. Ezt egy <META> tag-ben kell megadni: <META http-equiv='content-type' content='text/html; charset=iso-8859-2'> Az idézőjel lehet egy vagy két vonalas.

- A dokumentum bekezdéseit címekkel láthatjuk el. Erre a HTML nyelv főcim tag-eket használ, 6 félét. Formájuk: <H1> ... <H6>, illetve záró tag-ük: </H1> ... </H6> Az 1-es a legnagyobb, a 6-os a legkisebb méretű karaktereket jelenti. Minta:

Ez az 1-es főcím méret.

Ez az 2-es főcím méret.

Ez az 3-as főcím méret.

Ez az 4-es főcím méret.

Ez az 5-ös főcím méret.
Ez az 6-os főcím méret.
 

Minden karakter vastagon írott, jelezvén, hogy cím akar lenni, szemben például ezzel az írással. A másik dolog az, hogy valóban címként kezeli a nyelv, hiszen automatikusan új sorban, és sorok kihagyásával jelenik meg. Éppen ezért célszerű csak címek formázására használni. Ezen dokumentum további részében már használni fogjuk ezt a formátumot.

- Ha csak a betű méretét szeretnénk növelni, akkor <FONT size=méretszám> tag-et használhatjuk, melynek záró tag-je: </Font>. A megengedett méretszám tartomány 1..7, azaz:

 

Ez az 1-es betűméret.

Ez a 2-es betűméret.

Ez a 3-as, az alapértelmezett betűméret.

Ez a 4-es betűméret.

Ez az 5-ös betűméret.

Ez a 6-os betűméret.

Ez a 7-es, maximális betűméret.

A FONT következő beállítását elegendő újra megadni, és nem kell feltétlen előtte az előzőt záró tag-el lezárni.

A FONT beállítása a következő bekezdésre is hatással van, így azt célszerű újra definiálni.

 

- A szövegszerkesztőkben megszokott további betűformázások tag-jei:

kövér: <b>, (Bold) vagy <STRONG> (Erős kiemelés)

aláhúzott: <u> (UnderLine)

dőlt: <i>. (Italic) vagy <EM> (kiemelt) vagy <CITE> (idézet)

áthúzott: <s>

villogó: <blink>

nagyobb: <big>

kisebb: <small>

felső index: <sup>

alsó index: <sub>

Relatív méretmegadás az alapértelmezett mérethez képest:

egy méretszámmal nagyobb: <FONT size=+1>

egy méretszámmal kisebb: <FONT size=-1>

 

Mindezek bemutatása:

Ez egy kövér betükkel írt szöveg.

Ez egy aláhúzott szöveg.

Ez dőlt betükkel írt szöveg.

Ez pedig 5-ös betümérettel mind a három.

Ez a szöveg át van húzva.

Ez meg itt villog. – vagy nem –

Most egy méretszámmal nagyobb lett, mint volt.

Most egy méretszámmal kisebb lett, mint volt.

Most pedig az indexek: Ez itt a felső index. És a másik: Ez pedig az alsó index.

Mivel az index-eltolás relatív, a felső index záró tag-jét feltétlen használni kell.

Ez az alapmérettől eggyel kisebb.

Ez az alapmérettől kettővel nagyobb.

- A betű típusát megadó tag: <FONT face='Courier'>. Alkalmazva:

Ez a courier betűtípus. (Ez a hatás érhető el a <TT> tag-el is.)

Ez a Times New Roman, mint alapértelmezett típus.

Ez a Modern típus.

Ez az 5-ös méretű Franklin Gothic Medium típus aláhúzással.

- Szövegeinket színesíthetjük színes betűkkel. Az ezt meghatározó tag: <FONT color=#77AADD>, ahol a 6 jegyű hexadecimális szám a szín RGB összetevőit adja meg. Vagyis:

Ez a most beállított szín, 5-ös betűméret mellett.

 

g) A szöveg igazítását meghatározó tag-ek.

 

- Ha a szövegünket a megjelenített ablakhoz képest középre szeretnénk igazítani, akkor a <P align='center'> tag-et kell használnunk. További beállítási lehetőségek: right, left (mint alapértelmezett), justify. A 'P' tag bővítését láthatjuk, s ebből az is következik, hogy ezek a beállítások paragrafusra (bekezdésre) vonatkoznak. Lássunk néhány példát:

 

Ez a szöveg középre került. Figyeld meg, hogy az ablak közepére!

 

Ez a szöveg viszont jobb oldalon van mindig.

 

Ha pedig elég hosszú szöveget írok és az ablak elég keskeny, akkor ez a szöveg úgy jelenik meg, hogy az ablak két szélénél a betűk mindig egymás felett jelentkeznek. Magyarul ezt az igazítást sorkizártnak (justify) nevezzük. Lehet, hogy ez most a szöveg rövidsége miatt csak fél képernyő széles ablak esetén látszódik igazán.

 

Ez pedig már az alapértelmezett balra zárt igazítás.

 

Ha szövegünk egy részletét balról behúzva szeretnénk mejeleníteni, használjuk a <blockquote> tag-et záró tag-jével együtt. Ez a behúzás új bekezdést nyit. Ezért egymásba ágyazásakor ezt figyelembe kell venni.

 

Harminckét éves lettem én,

Meglepetés e költemény,

        csecse-

        becse,

 

A versben, a csecse- és a becse, sorok előtt nem törölhető space-ek vannak, melyet &nbsp-vel adhatunk meg.

 

- Szövegrészeinket vizszintes vonallal tagolhatjuk, az ezt beállító tag:

<HR size=5 width=80% color='red' align='center'>, ahol a vastagságát, pixelben számított vagy az ablakhoz viszonyított méretét, színét és igazítását állíthatjuk be. Például:


A HR tag-nek nincs lezáró párja.

 

h) Felsorolások, listák.

 

Gyakran előfordul, hogy szögünkben felsorolást kell elhelyeznünk. Ennek megjelenítését szolgálják a listák. Ennek három fajtáját ismerjük, ezek:

Jelölés nélküli lista.

Ennek beállító tag-e: a<UL> a lista elemek pedig <LI>.

Ez itt egy lista

 

Elemei előtti jelölések lehetnek: disc (korong), square (négyzet) vagy circle (kör), melyet a lista vagy egy sorára nézve típusaként kell megadni:

<U type=square>, azaz:

 

A szivárvány színei:

 

§         vörös

 

A listák egymásba ágyazhatók:

 

A hét napjai:

Sorszámozott lista.

 

Ennek beállító tag-e: <OL>, a lista elemei, mint az előzőekben: <LI>.
A sorszámokat type segítségével adhatjuk meg, a kezdősorszámot pedig: start=5 formában.

 

-         Lehetőségek:

-         1: arab számok

-         A: az angol abc nagy betűi

-         a: az angol abc kis betűi

-         I: nagy római számok

-         i: kis római számok

 

Lássunk egy példát:

 

A törpék:

 

  1. Hapci
  2. Kuka
  3. Morgó
  4. Szende
  5. Szundi
  6. Tudor
  7. Vidor

 

Meghatározásokat megjelenítő lista.

Ennek beállító tag-e: <DL>.

A lista elemei két félék:

-         <DT>-vel a definiálandót,

-         <DD>-vel a definiciót kell megadni.

 

Lássunk erre is egy példát:

 

Informatika szótár:

 

Byte:

8 bit

HDD:

Hard Disk Drive

Random:

Véletlen számot előállító függvény

Supervisor:

A hálózat rendszergazdája

 

i) Táblázatok.

 

Adataink elhelyezésének igen gyakori módja a táblázatok. A táblázat <TABLE> tag-el kezdődik, és </TABLE>-vel fejeződik be. Sorok kezdetét a <tr> tag, cella kezdetét a <td> tag jelzi. Fejlécben a cellákat <th> tag-gel kezdjük. Ez utóbbiaknak is van záró tag-jük, melyet mindig ki is kell írni. Lássunk akkor egy táblázatot:

 

Óra/Gép

Első gép

Második gép

8 óra

12 darab

21 darab

9 óra

11 darab

14 darab

10 óra

23 darab

22 darab

 

Erről a táblázatról még nem is nagyon látszik, hogy az. Hiányzanak a méret meghatározások, keretvonalak és egyéb megjelenést meghatározó részletek.

A teljes táblázatra vonatkozó kulcsszavak a következők:

BORDER=keretszélesség (képpontokban megadva),

BORDERCOLOR=szín (keretszín),

WIDTH=szélesség (képpontokban, vagy az ablakszélesség százalékában),

HEIGHT=magasság (képpontokban),

CELLSPACING=cellaköz,

CELLPADDING=cellamargó (a cella tartalma és a kerete közötti távolság minden oldalról),

ALIGN=center (vagy a további szokásos elhelyezés, csak a fejlécre hat).

 

Cellákon belüli formázási lehetőségek:

ROWSPAN=magasság sorokban számolva, mintha több sort összevonnánk,

COLSPAN=szélesség oszlopokban számolva, mintha több oszlopot összevonnánk,

NOWRAP: egysoros cella, sortörés tiltása,

WIDTH=szélesség (képpontban),

HEIGHT=magasság (képpontban),

ALIGN=vizszintes igazitás (left, center, right),

VALIGN=függőleges igazitás (up vagy top, center vagy middle, bottom).

Nézzük hogyan néz ki az előző táblázat ezek használatával:

 

Óra/Gép

Első gép

Második gép

8 óra

12 darab

21 darab

9 óra

11 darab

14 darab

10 óra

23+20 darab

 

j) Mozgó szövegek.

 

Web-lapjainkon mozgó szövegeket helyezhetünk el. A szövegeket a <MARQUEE> tag és záró tag-je közé helyezzük el. A mozgási típusát a BEHAVIOR tulajdonsággal, a mozgatás szélességét a WIDTH, a mozgás kezdő irányát a DIRECTION (left-alapértelmezés, right, up, down), míg a sebességet a SCROLLDELAY-el adhatjuk meg. További tulajdonságok: BGCOLOR (szöveg háttérszín), HEIGHT (magasság), LOOP (ismétlési szám, hiányzása esetén vagy loop=-1 értékre végtelen), SCROLLAMOUNT (ugrási távolság pixelben).

 

k) Linkek

 

Ha weblapunkon linket szeretnénk elhelyezni, akkor ez így tehetjük meg:

<a href=”http://etgimi.hu” target=”_top”>Iskolánk honlapja</a>

 

l) Képek

 

Kép beszúrását honlapunkra a következő szerkezettel oldhatjuk meg:

<img src=”forras.jpgwidth=”100px” height=”100px”>

 

m) A BODY bővítése

 

-         background  = ”sulihat.jpg

-         bgproperties  = ”fixed”

-         bgcolor = ”#ccddee