Fogalmak

 

Mint említettem, ezeken az oldalakon csak 9 x 9-es, számokat tartalmazó Sudokukkal foglalkozom. Ehhez kapcsolódóan néhány szóhasználatot szeretnék rögzíteni:

 

Sudoku: maga a játék, a feladvánnyal, megoldási metódusokkal, megoldási táblával együtt.

 

Alaptábla (=a megoldás): a kitöltési szabálynak megfelelő teljesen feltöltött táblázat.

 

Feladvány: az a hiányos táblázat, amelyet a játék során fel kell tölteni, meg kell oldani, meg kell találni hozzá az alaptáblát.

 

Megoldhatóság: akkor nevezünk egy feladványt megoldhatónak, ha csak egyetlen olyan alaptábla létezik, amelyiknek a feladvány része.

 

Cella: a táblázat (alaptábla vagy feladvány) egy mezője, melyből a táblában 81 darab van.

 

Sor: a táblázat (alaptábla vagy feladvány) egy sora, mely 9 cellából áll. Értelemszerűen a tábla 9 sorból áll.

 

Oszlop: a táblázat (alaptábla vagy feladvány) egy oszlopa, mely 9 cellából áll. Értelemszerűen a tábla 9 oszlopból áll.

 

Tartomány: a táblázat (alaptábla vagy feladvány) olyan része, mely a tábla 3 x 3-as mezőiből áll úgy, hogy ezek a tartományok egymástól idegenek és a teljes táblát lefedik. Így 3 x 3 = 9 tartomány van a táblázatban.

 

Szoba: minden cella meghatároz egy szobát, mely a cellát tartalmazó sor, oszlop és tartomány celláiból áll. Minden szobában tehát 21 cella van, azaz minden cellának 20 szobatársa létezik. (A szakirodalomban ezt gyakran lakásnak nevezik. Mivel a lakást más értelemben fogom használni, én maradok a szoba elnevezésnél.)

 

Kitöltési szabály: a helyesen kitöltött alaptábla olyan, hogy annak minden sorában, oszlopában és tartományában minden szám (1..9) pontosan egyszer fordul elő.

 

Jelölt: az üres cellákba beírható szám, mely eleget tesz a kitöltési szabálynak.

 

Metódusok: a jelöltek meghatározására alkalmas eljárások.

 

Megoldás: olyan lépéssorozat a jelöltek kiválasztásában és véglegesítésében, amely végén a feladvány alaptábláját teljesen feltöltjük.

 

Egyszerű megoldás: olyan megoldás, amely során minden lépésben létezik legalább egy olyan üres cella, amelyben a jelöltek száma egy.

 

Visszalépéses megoldás: ha az egyszerű megoldás feltétele nem teljesül, akkor a megoldás visszalépés nélkül nem lehetséges. Vagyis a már beirt jelöltet törölni kell, majd újabb jelölttel kell próbálkozni.

 

Redukálható feladvány: olyan megoldható feladvány, amelyből legalább egy beírt elem törölhető úgy, hogy újra megoldható feladványt kapjunk. Értelemszerűen, ha ilyen cella nem létezik, akkor a feladvány nem redukálható.