http://gorbem.hu/PHP.php

Oktatási naptár (2)

 

A következő lépésben készítsük el a tanév rendjét meghatározó időpontok bevitelére alkalmas formot. Az adatokat a tanev nevű táblában tároljuk, melynek mezői: id, Elso, OsziEU, OsziUE, TeliEU, TeliUE, TavaszEU, TavaszUE, Utolso, HusvetH, PunkH, IrEr1, IrEr2, IrEr3, IrEr4, IrEr5, Igaz1, Igaz2, Igaz3, Rendk1, Rend2, Rendk3. (Némi magyarázat: EU - előtti utolsó, UE - utáni első, az id kivételével DATE típusú mező)

 

 

Az időpontok beírása és mentése után ez a következőképpen néz ki:

 

 

            A kibővített PHP kód pedig a következő:

 

http://gorbem.hu/PH/Naptar2.php

 

<?php

            include("hconfig.php");

            $honap = array("", "Január", "Február", "Március", "Április", "Május", "Június", "Július", "Augusztus", "Szeptember", "Október", "November", "December");

            $hnap = array("", "H", "K", "S", "C", "P", "S", "V");

            $ma = getdate();

            $aev = $ma[year];

            $ho = $ma[mon];

            $nap = $ma[mday];

            $ev1 = $aev;

            if ( $ho < 8 ){$ev1--;}

            $ev2 = $ev1+1;

            $ered = mysql_query("SELECT * FROM tanev");

            $sszam = mysql_num_rows($ered);

            $sszam = $sszam+0;

            if ( $sszam == 0 ){mysql_query("INSERT INTO tanev SET id=''");}

            else{

                  $ered = mysql_query("SELECT * FROM tanev");

                  $sor = mysql_fetch_object($ered);

                  $elso = $sor->Elso;

                  $oszieu = $sor->OsziEU; $osziue = $sor->OsziUE;

                  $telieu = $sor->TeliEU; $teliue = $sor->TeliUE;

                  $tavaszeu = $sor->TavaszEU;  $tavaszue = $sor->TavaszUE;

                  $utolso = $sor->Utolso; $husveth = $sor->HusvetH; $punkh = $sor->PunkH;

                  $irer1 = $sor->IrEr1; $irer2 = $sor->IrEr2;

                  $irer3 = $sor->IrEr3; $irer4 = $sor->IrEr4;

                  $irer5 = $sor->IrEr5; $igaz1 = $sor->Igaz1;

                  $igaz2 = $sor->Igaz2; $igaz3 = $sor->Igaz3;

                  $rendk1 = $sor->Rendk1; $rendk2 = $sor->Rendk2; $rendk3 = $sor->Rendk3;

            }

?>

<html>

<head>

<title>Oktatási naptár</title>

</head>

<body bgcolor="#eeeeee">

<center>

<h2>A tanév rendjét meghatározó időpontok:</h2>

<form name="" action="" method="POST">

<table border=1 bordercolor="white" cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor="#eeeeee">

<tr>

<td valign="top">

<table border=1 bordercolor="white" cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor="#eeeeee">

<tr><th colspan=2>Tanítási napok:</th></tr>

<tr><td align="right">A tanév első:</td>

<td><input type="text" name="elso" size="7" <?php print "value=\"$elso\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">az őszi szünet előtti utolsó:</td>

<td><input type="text" name="oszieu" size="7" <?php print "value=\"$oszieu\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">az őszi szünet utáni első:</td>

<td><input type="text" name="osziue" size="7" <?php print "value=\"$osziue\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">a téli szünet előtti utolsó:</td>

<td><input type="text" name="telieu" size="7" <?php print "value=\"$telieu\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">a téli szünet utáni első:</td>

<td><input type="text" name="teliue" size="7" <?php print "value=\"$teliue\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">a tavaszi szünet előtti utolsó:</td>

<td><input type="text" name="tavaszeu" size="7" <?php print "value=\"$tavaszeu\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">a tavaszi szünet utáni első:</td>

<td><input type="text" name="tavaszue" size="7" <?php print "value=\"$tavaszue\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">a tanév utolsó tanítási napja:</td>

<td><input type="text" name="utolso" size="7" <?php print "value=\"$utolso\"" ?>></td></tr>

<tr><th colspan=2>Ünnepnapok:</th></tr>

<tr><td align="right">Húsvét hétfő:</td>

<td><input type="text" name="husveth" size="7" <?php print "value=\"$husveth\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">Pünkösd hétfő:</td>

<td><input type="text" name="punkh" size="7" <?php print "value=\"$punkh\"" ?>></td></tr>

<tr><td colspan=2 height="26">&nbsp;</td></tr>

</table>

</td>

<td>

<table border=1 bordercolor="white" cellpadding=0 cellspacing=0 bgcolor="#eeeeee">

<tr><th colspan=2>Tanítás nélküli munkanapok:</th></tr>

<tr><td align="right">Írásbeli érettségi 1.napja:</td>

<td><input type="text" name="irer1" size="7" <?php print "value=\"$irer1\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">Írásbeli érettségi 2.napja:</td>

<td><input type="text" name="irer2" size="7" <?php print "value=\"$irer2\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">Írásbeli érettségi 3.napja:</td>

<td><input type="text" name="irer3" size="7" <?php print "value=\"$irer3\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">Írásbeli érettségi 4.napja:</td>

<td><input type="text" name="irer4" size="7" <?php print "value=\"$irer4\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">Írásbeli érettségi 5.napja:</td>

<td><input type="text" name="irer5" size="7" <?php print "value=\"$irer5\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">1. igazgatói tanítási szünet:</td>

<td><input type="text" name="igaz1" size="7" <?php print "value=\"$igaz1\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">2. igazgatói tanítási szünet:</td>

<td><input type="text" name="igaz2" size="7" <?php print "value=\"$igaz2\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">3. igazgatói tanítási szünet:</td>

<td><input type="text" name="igaz3" size="7" <?php print "value=\"$igaz3\"" ?>></td></tr>

<tr><th colspan=2>Rendkívüli tanítási napok:</th></tr>

<tr><td align="right">1. rendkívüli tanítási nap:</td>

<td><input type="text" name="rendk1" size="7" <?php print "value=\"$rendk1\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">2. rendkívüli tanítási nap:</td>

<td><input type="text" name="rendk2" size="7" <?php print "value=\"$rendk2\"" ?>></td></tr>

<tr><td align="right">3. rendkívüli tanítási nap:</td>

<td><input type="text" name="rendk3" size="7" <?php print "value=\"$rendk3\"" ?>></td></tr>

</table>

</td>

</tr>

</table>

<br />

<input type="submit" name="mentes" value="Az adatok mentése" />

</form>

<h2><u><b>Oktatási naptár: <?php print "$ev1-$ev2."; ?></u></b></h2>

<font size="2" face="Courier New">

<?php

            if ( isset($_POST['mentes']) ){

                  $elso = $_POST['elso'];

                  $oszieu = $_POST['oszieu'];  $osziue = $_POST['osziue'];

                  $telieu = $_POST['telieu']; $teliue = $_POST['teliue'];

                  $tavaszeu = $_POST['tavaszeu']; $tavaszue = $_POST['tavaszue'];

                  $utolso = $_POST['utolso']; $husveth = $_POST['husveth']; $punkh = $_POST['punkh'];

                  $irer1 = $_POST['irer1']; $irer2 = $_POST['irer2'];

                  $irer3 = $_POST['irer3']; $irer4 = $_POST['irer4'];

                  $irer5 = $_POST['irer5']; $igaz1 = $_POST['igaz1'];

                  $igaz2 = $_POST['igaz2']; $igaz3 = $_POST['igaz3'];

                  $rendk1 = $_POST['rendk1']; $rendk2 = $_POST['rendk2']; $rendk3 = $_POST['rendk3'];

                  mysql_query("UPDATE tanev SET Elso='$elso', OsziEU='$oszieu', OsziUE='$osziue', TeliEU='$telieu', TeliUE='$teliue', TavaszEU='$tavaszeu', TavaszUE='$tavaszue', Utolso='$utolso', HusvetH='$husveth', PunkH='$punkh', IrEr1='$irer1', IrEr2='$irer2', IrEr3='$irer3', IrEr4='$irer4', IrEr5='$irer5', Igaz1='$igaz1', Igaz2='$igaz2', Igaz3='$igaz3', Rendk1='$rendk1', Rendk2='$rendk2', Rendk3='$rendk3'");

                  header("location: Naptar2.php");

            }

            print "<table border=1 bordercolor=\"black\" cellpadding=0 cellspacing=0>\n";

            print "<tr>";

            for ($ev=$ev1; $ev<=$ev2; $ev++){

                  for ($ho=1; $ho<13; $ho++){

                        if ( (($ev == $ev1) && ($ho > 7)) || (($ev == $ev2) && ($ho < 8)) ){

                             print "<td>";

                             print "<table border=1 bordercolor=\"#eeeeee\" cellpadding=0 cellspacing=0>\n";

                             print "<tr>";

                             if ( $ho == 8 ){print "<th colspan=\"7\">$ev1. $honap[$ho]</th>";}

                             elseif( $ho == 1 ){print "<th colspan=\"7\">$ev2. $honap[$ho]</th>";}

                             else{print "<th colspan=\"7\">$honap[$ho]</th>";}

                             print "</tr>";

                             print "<tr>";

                             print "<th>H</th><th>K</th><th>S</th><th>C</th><th>P</th><th>S</th><th>V</th>";

                             print "</tr>";

                             print "<tr>";

                             $het = 1;

                             $kezd = TRUE;

                             for ($nap=1; $nap<32; $nap++){

                                   if ( checkdate($ho, $nap, $ev) ){

                                         $d = mktime(0,0,0,$ho,$nap,$ev);

                                         $n = strftime("%u","$d");

                                         if ( $kezd ){for ($i=0; $i<$n-1; $i++){print "<td>&nbsp;</td>";}$kezd = FALSE;}

                                         if ( $n<6 ){print "<td align=\"right\" bgcolor=\"#ffffff\">$nap</td>";}

                                         if ( $n == 6 ){print "<td align=\"right\" bgcolor=\"#dddddd\">$nap</td>";}

                                         if ( $n == 7 ){print "<td align=\"right\" bgcolor=\"#cccccc\">$nap</td>";}  

                                         if ( $n == 7 ){$het++; print "</tr>";}

                                   }

                             }

                             if ( $n == 7){$het--;}

                             for ($i=$n; $i<7; $i++){print "<td>&nbsp;</td>";}

                             if ( $het < 6 ){print "<tr>";for ($i=0; $i<7; $i++){print "<td>&nbsp;</td>";}print "</tr>";}

                             print "</tr>";

                             print "</table>";

                              print "</td>";

                        }

                        if ( ($ho == 11) || ($ho == 3) || ($ho == 7) ){print "</tr>";}

                  }

            }

            print "</tr>";

            print "</table>";

?>

</center>

</body>

</html>