Karakterkészlet

 

Ez egy nagyon egyszerű kis program. Gyakorlatilag egy sztringrács tulajdonságainak beállításán és egy kettős For cikluson kívül semmit nem tartalmaz. Talán a megjelenített karakterek hordoznak némi információt. Megfigyelhető a 128-as kódnál nagyobb kódú karaktereknél a nemzetközi karakterkészlet sajátos kiosztása.

 

         A program futási képe:

 

 

         A program listája:

 

unit UKarakt;

interface

uses
  Windows, MessagesSysUtilsClasses,

  GraphicsControlsFormsDialogs, GridsStdCtrls;

type
  TfmKarakterek = class(TForm)
    sgKarakterekTStringGrid;
    btKilepesTButton;
    procedure FormCreate(SenderTObject);
    procedure btKilepesClick(SenderTObject);
  private
    Private declarations }
  public
    Public declarations }
  end;

var
  fmKarakterekTfmKarakterek;

implementation

{$R *.DFM}

procedure TfmKarakterek.FormCreate(SenderTObject);
Var I, J: Integer;
begin
  With sgKarakterek Do
  Begin
    ColWidths[0]:= 24;
    For I:= 0 To 15 Do Cells[0,I+1]:= IntToStr(I);
    For I:= 0 To 15 Do Cells[I+1,0]:= IntToStr(I);
    For I:= 0 To 15 Do For J:= 0 To 15 Do
    Cells[I+1,J+1]:= IntToStr(I*16+J)+': '+Chr(I*16+J);
  End;
end;

procedure TfmKarakterek.btKilepesClick(SenderTObject);
begin
  Close;
end;

end.