Egy feladvány

 

 

Induljunk ki a 30-as számból. Először bontsuk ezt fel két prímszám összegére: 30 = p + q. A lehetséges felbontások közül válasszuk ki azt, amikor S = p * q szorzat a lehető legkisebb.

 

Adott továbbá egy T tulajdonság. Ez utóbbi S szám az összes T tulajdonságú, pozitív természetes számnak az összegével egyenlő.

 

Mi ez a T tulajdonság? Melyek ezek a természetes számok?