Differenciálgeometria (14)

 

 

Felületek második alapmennyiségei

 

Ha egy  felületet a  pontja környezetében Taylor-sorba fejtünk (egy felülettel közelítjük), úgy hogy a másodfokúnál magasabb tagokat elhanyagoljuk, akkor egy olyan  másodrendű felületet kapunk, amely az eredetit másodrendben közelíti, és amelynek egyenlete:

 

 

A következő rajzon a fehér a vizsgált felület, a piros a Taylor-sorral előállított másodrendű felület, sárga az érintő sík. Az r vektor a felületre, az  vektor a másodrendű felületre, az r0 a P0 érintési pontba mutató vektor. Az e1 és e2 vektorok a paramétervonal-érintők, amelyek felfeszítik az érintő síkot, az n vektor az érintősíkra merőleges és normálvektora az  felületnek és a másodrendű felületnek is. Ennek a három felületnek egyetlen közös pontja van a P0.

 

 

A d a másodrendű felület egy pontjának távolsága az érintő síktól. Ezt a d távolságot a következőképpen kapjuk:

 

 

Az ebben a képletben szereplő belső szorzatokat a felület második alapmennyiségeinek nevezzük és így jelöljük:

 

 

Az alapmennyiségek száma összesen négy. Ezek közül viszont a kétszer folytonosan differenciálható felületek esetén csak három lesz különböző, hiszen ebben az esetben a vegyes parciális deriválás sorrendje felcserélhető. Ezt a három mennyiséget Gauss L, M és N -el jelölte, azaz:

 

 

A második alapmennyiségekkel képzett

 

 

 

kvadratikus formát a felületek második alapformájának nevezzük.

 

Ha a P0 pontban felveszünk egy olyan koordinátarendszert, melynek a paramétervonal-érintők és a pontbeli normálvektor az egységvektorai, akkor a fentebbi közelítő felület egyenlete:

 

 

ahol yi a lokális koordinátarendszerre vonatkozó koordinátákat jelöli. Jól látható, hogy ez egy paraboloidnak az egyenlete. Ezt a közelítő felületet oszkuláló paraboloidnak nevezzük.

 

Itt jegyezném meg, hogy a felületek első alapmennyiségeiben a felületnek az első deriváltjai szerepelnek, itt viszont a második deriváltak. Az első alapmennyiségek az ívhossz, a szög és felszínmérésben játszottak szerepet, azaz a felület metrikáját határozták meg. Nem mondtak semmit a felületnek a háromdimenziós Euklideszi térbe való beágyazásáról, a felület alakjáról. Mindezt jól mutatja az a példa, amikor egy síklapot hengerré vagy kúppá hajlítunk, akkor a felületi metrika nem változik (itt az egymásnak megfelelő pontokban az első alapmennyiségek azonosak), a térbeli forma, alak viszont igen. Ennek a formának a leírására lesznek alkalmasak a felület második alapmennyiségei.

 

 

Néhány felület második alapformája

 

A gömb

 

A gömb szokásos paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A gömb második alapformája:

 

 

Emlékeztetőül az első alapforma:

 

 

Az első alapforma a másodiknak az R –szerese.

 

 

A körhenger

 

A körhenger paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A henger második alapformája:

 

 

 

A kúp

 

A kúp paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A kúp második alapformája:

 

 

 

Az egyenes csavarfelület

 

Az egyenes csavarfelület paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

Az egyenes csavarfelület második alapformája:

 

 

 

A hiperbolikus paraboloid

 

A hiperbolikus paraboloid paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A hiperbolikus paraboloid második alapformája:

 

 

 

A forgásparaboloid

 

Az forgásparaboloid paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A forgásparaboloid második alapformája:

 

 

 

A katenoid

 

A katenoid a koszinusz hiperbolikusz függvény forgásfelülete, amelynek paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A katenoid második alapformája:

 

 

 

A sík

 

A sík paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A sík második alapformája:

 

 

 

A forgásellipszoid

 

A forgásellipszoid paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A forgásellipszoid második alapformája:

 

 

 

Az egyköpenyű forgáshiperboloid

 

Az egyköpenyű forgáshiperboloid paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

Az egyköpenyű forgáshiperboloid második alapformája:

 

 

 

A kétköpenyű forgáshiperboloid

 

A kétköpenyű forgáshiperboloid paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A kétköpenyű forgáshiperboloid második alapformája:

 

 

 

A tórusz

 

A tórusz paraméteres előállítása:

 

 

Az első deriváltak:

 

 

A normálvektor:

 

 

A második deriváltak:

 

 

A második alapmennyiségek:

 

 

A tórusz második alapformája:

 

 

Következő lap: http://gorbem.hu/MT/DiffGeom15.htm