ETGIR - A kezdet

 

Mint iskolánk igazgatóhelyettese, számos olyan feladattal találtam szembe magam, melynek igazán hatékony és korszerű megoldása a számítógép, illetve újabban az Internet nélkül elképzelhetetlennek tűnt.

 

A számítógépet a helyettesi feladatok ellátására akkortól használtam, amikor megjelent a számítógép az iskolánkban. Ennek a legnagyobb és leghatékonyabb Pascal majd Delphi programja a TANFORDI (Tantárgyfelosztás és Órarendkészítő, Diákok és pedagógusok adatait nyilvántartó programrendszer) volt, melynek többféle változatát a honlapomon is meg lehet találni. Kezdetben nehézkes volt a használata abban az értelemben, hogy az általam és a kollegáim által használt számítógépeken mindig újra kellett telepíteni a programot, ha azt megváltoztattam. A későbbi verziók már helyi hálózaton működtek. Ekkor viszont az otthoni és a szerveren lévő programokat és adatbázisokat kellett szinkronizálni. Vágytam arra, hogy ne legyenek ilyen és ehhez hasonló gondjaim.

 

Természetesen a megoldást az Internet jelentette. Pontosabban egy PHP alapú SQL adatbázist használó alkalmazás kifejlesztése lett a célom. Ez lett az ETGIR (Esze Tamás Gimnázium Információs Rendszere).

 

Ha a tisztelt olvasónak netán kedve támadna egy hasonló rendszert felépíteni, akkor ehhez itt megfelelő segítséget fog kapni. Nem fogom közölni az ETGIR teljes kódját és adatbázisát. Ez azért sem lenne célszerű, mert mindenki mást és mást tartana fontosnak a nyilvántartott adatok tekintetében. Ez egyéni ízlés és igény kérdése. Azt, hogy az ETGIR adatbázis hogyan alakult ki, viszont részletesen ismertetni fogom.

 

Nézzük meg tehát először azt, hogy milyen módon kerültek a rendszerbe a különböző információk, azaz hogyan alakult ki az információknak a köre, amelyet a rendszer kezelni képes. Igazgatóhelyettesként több éven keresztül készítettem egy információs lapot minden tanítási napról, mely lapot a tanári szoba hirdetőtábláján helyeztem el. Ez így nézett ki:

 

 

Az igazgatóhelyettesnek az is feladata (többek között), hogy gondoskodjék a hiányzó pedagógus, vagy pedagógusok helyettesítésének megszervezéséről. Ennek a közzététele a következő formában történt (szintén a hirdetőtáblán):

 

 

Vegyük számba ennek a két lapnak információtartalmát. Vajon milyen adattábláknak kell szerepelni az adatbázisban. Személyeket illetően nyilván kell egy Pedagógus adattábla. A helyettesítési lapból kiolvasható az, hogy Osztály, Tantárgy és Tanterem adattáblára szintén szükség lesz. Sőt kissé elrejtve, de a helyettesítési lapból a Tantárgyfelosztás és az Órarend táblák szereplése is nyilvánvaló az adatbázisban. A Mai nap dátumot és tanítási napot is tartalmaz, tehát szükség lesz egy Naptár adattáblára is, mely oktatási naptár jellegű. (Ilyen látható a honlapom PHP szakaszában.) Ugyancsak ezen a lapon ebéd is fel van tüntetve. Ehhez célszerű egy Étkezési fogások adattáblát felvenni, hogy az ételeket ne kelljen minden nap újra beírni, csak hetente egyszer kiválasztani a heti étrend alapján. Látható, hogy a fentebbi információs lapok alapján már legalább nyolc adattáblának szerepelni kell az adatbázisban.

 

Egy újabb igazgatóhelyettesi feladattal jelentősen kibővíthető az adatbázis és természetesen a rendszer használhatósága. Ez pedig a KIFIR felvételi rendszer kiszolgálása. A diákok ebben a rendszerben jelentkeznek a középiskolába. A jelentkezéseket a tanulmányi eredmények alapján rangsorolni kell, és át kell adni az adatokat az országos központnak, valamint közzé kell tenni az iskola honlapján. A felvételi eredményekről értesíteni kell a tanulókat és az általános iskolájukat is. Ha mindezt átgondoljuk, akkor a következő adattáblák szükségessége nyilvánvaló: Diák, Tagozatok, Felvételi tantárgy, Küldő intézmény és Települések.

 

Ha az adatbázis tartalmazza a fenti adattáblákat, akkor egy lépés (igaz nem kicsi) és a rendszer az érettségivel kapcsolatos feladatokra is kiválóan alkalmassá tehető. Ehhez csak egy Érettségi és egy Vizsgabizottság adattábla szükséges.

 

         A fentiek alapján, ha az adattáblákban szerepeltetjük a szükséges mezőket, akkor alkalmas a rendszer a KSH számára átadandó statisztikai adatok kigyűjtésére is.

 

A fentiek tükrében nézzük végig a rendszer menüjét és rövid leírását (több olyan dolgot látunk majd benne, amit még csak nem is említettem):