Plakát

 

Készítsünk Wordben egy plakátot Delphi segítségével. Alkalmazzunk különböző betűformákat és betűszíneket. A dokumentum több különbözőképpen formázott bekezdést és beszúrt képeket tartalmazzon.

 

         A formunkra tervező nézetben a két parancsgomb után, a Servers palettáról helyezzünk egy-egy WordApplicaton, WordDocument, WordFont és WordParagraphFormat elemet. Nevezzük át őket a következő lista alapján:

 

 

A tervező nézet:

 

 

         A program futási képe igen egyszerű:

 

 

         A létrehozott Word dokumentum:

 

 

 

 

         A program listája:

 

unit UDWPlakat;

interface

uses
  Windows, MessagesSysUtilsVariantsClasses,

  GraphicsControlsForms,
  DialogsStdCtrlsOleServer, Word2000, WordXP;

type
  TfmDWPlakat = class(TForm)
    btPlakatTButton;
    btKilepesTButton;
    svWordAlkalmazasTWordApplication;
    svWordDocumentTWordDocument;
    svWordFontTWordFont;
    svWordBekFormatTWordParagraphFormat;
    procedure btKilepesClick(SenderTObject);
    procedure btPlakatClick(SenderTObject);
  private
    Private declarations }
  public
    Public declarations }
  end;

var
  fmDWPlakatTfmDWPlakat;

implementation

{$R *.dfm}

procedure TfmDWPlakat.btKilepesClick(SenderTObject);
begin
  Close;
end;

procedure TfmDWPlakat.btPlakatClick(SenderTObject);
Var TemplateNewTemplateDocumentTypeLathatoItemIndexNevOleVariant;
    FileNameWideString;
    KepLinkToFileSaveWithDocumentOleVariant;
begin
  With svWordAlkalmazas Do
  Begin
    ConnectVisible:= True;
    Caption:= 'Plakat';
    Template:= ''; NewTemplate:= False;
    DocumentType:= 0; Lathato:= True;
    Documents.Add(TemplateNewTemplateDocumentTypeLathato);
    ItemIndex:= 1;
    With svWordDocument Do
    Begin
      ConnectTo(Documents.Item(ItemIndex)); Activate;
      With Selection Do
      Begin
        With Font Do
        Begin
          Bold:= Integer(True);
          Size:= 22;
          Color:= clBlue;
          Name:= 'ALGERIAN';
          Underline:= wdUnderLineSingle;
        End;
        ParagraphFormat.Alignment:= wdAlignParagraphCenter;
        TypeText('Kirándulás Debrecenbe');
        Font.Underline:= wdUnderLineNone;
        TypeParagraphTypeParagraph;
      End;
      With Selection Do
      Begin
        With Font Do
        Begin
          Bold:= Integer(False);
          Size:= 14;
          Color:= clBlack;
          Name:= 'Times New Roman';
        End;
        ParagraphFormat.FirstLineIndent:= 42;
        ParagraphFormat.Alignment:= wdAlignParagraphJustify;
        TypeText('Kedves osztálytársunk! A tavaszi szünetre egynapos ');
        TypeText('kirándulást szervezünk Debrecenbe. Terveink szerint ');
        TypeText('busszal mennénk. Időpontja: 2010. április 2-a. ');
        TypeText('Indulás 06:30-kor, az iskola melletti parkolóból.');
        TypeParagraphTypeParagraph;
        TypeText('A kirándulás programját majd közösen tervezzük meg. ');
        TypeText('Javaslatunk szerint városnézéssel, múzeumok és ');
        TypeText('nevezetességek megtekintésével töltenénk a napot. ');
        TypeText('Ebéd az Aranybika Szállóban lenne. Reggeliről és ');
        TypeText('vacsoráról mindenki gondoskodjon. Hazaérkezés 21:30-kor.');
        TypeParagraphTypeParagraph;
        ParagraphFormat.FirstLineIndent:= 0;
        ParagraphFormat.Alignment:= wdAlignParagraphCenter;
        TypeText('Kedvcsinálónak néhány képet láthattok Debrecenről:');
        TypeParagraph;
      End;
      With Selection Do
      Begin
        FileName:= GetCurrentDir+'\1.jpg';
        LinkToFile:= FalseSaveWithDocument:= True;
        Kep:= InlineShapes.AddPicture(FileNameLinkToFileSaveWithDocument,
                                      EmptyParam);
        TypeParagraphTypeParagraph;
        TypeText('Aranybika Szálló');
        TypeParagraphTypeParagraph;
        FileName:= GetCurrentDir+'\2.jpg';
        LinkToFile:= FalseSaveWithDocument:= True;
        Kep:= InlineShapes.AddPicture(FileNameLinkToFileSaveWithDocument,
                                      EmptyParam);
        TypeParagraphTypeParagraph;
        TypeText('Debreceni Egyetem');
        TypeParagraphTypeParagraph;
        FileName:= GetCurrentDir+'\3.jpg';
        LinkToFile:= FalseSaveWithDocument:= True;
        Kep:= InlineShapes.AddPicture(FileNameLinkToFileSaveWithDocument,
                                      EmptyParam);
        TypeParagraphTypeParagraph;
        TypeText('Nagytemplom');
        TypeParagraphTypeParagraph;
        TypeParagraphTypeParagraph;
        With Font Do
        Begin
          Bold:= Integer(True);
          Size:= 20;
          Color:= clRed;
          Name:= 'Franklin Gothic Medium';
          Underline:= wdUnderLineDouble;
        End;
        TypeText('Jelentkezni Nagy Tímeánál lehet 2010. március 1-ig');
      End;
    End;
  End;
  Nev:= GetCurrentDir+'\Plakat.doc';
  svWordDocument.SaveAs(Nev);
  svWordFont.Disconnect;
  svWordDocument.Disconnect;
  svWordAlkalmazas.Quit;
end;

end.