Önéletrajz

 

Nevem: Görbe Mihály. Nyugalmazott középiskolai tanár vagyok. Az egyetlen munkahelyem a Mátészalkai Esze Tamás Gimnázum volt. Általános iskolába Nagydobos és Mátészalkán jártam. A Debreceni Fazekas Mihály Gimnázium speciális matematika tagozatán érettségiztem, majd felvételt nyertem az akkor még Kossuth Lajos Tudományegyetem (ma Debreceni Egyetem) matematika-fizika szakára. Első éves koromban megnyertem az első évfolyamos matematika tanár szakosok számára rendezett matematika feladatmegoldó versenyt. Aktív tudományos diákköri tagként a matematika diákkör kommunikációs felelőse voltam 3 éven keresztül. Előadást is tartottam: Minimalizálási és Izoperimetrikus geometriai problémák témakörben, 1976-ban pedig részt vettem az Országos Tudományos Diákkonferencián, Szegeden. Diplomamunkám témája: A Globális Differenciálgeometria Néhány Alapfogalma. Témavezető: Szilasi József tanársegéd (anno) volt.

 

Már mint végzős egyetemista, 1976-tól, az Esze Tamás Gimnáziumban tanítottam. Kezdetben főleg matematikát később inkább fizikát. 1979-től újra egyetemista lettem, mert bevezették a középiskolákban a technika tanítását, és mint kezdő, fizikát és matematikát tanító pedagógusnak, nekem jutott az a megtiszteltetés az iskolánkban, hogy elvégezhessem a technika (levelező tagozaton), mely tantárgynak - a diploma megszerzése után - 1983-tól 1991-ig a Szabolcs-Szatmár-Bereg megyei gimnáziumi szakfelügyelője-szaktanácsadója voltam. E helyett a tantárgy helyett lépett be a kerettanterv bevezetésekor az informatika.

Közben, 1986-87-ben, a Debreceni Atommagkutató Intézet külső munkatársaként bekapcsolódtam a Dr.Kövér Ákos profeszor vezetésével folyó elektronspektrometriai kutatásokba, melynek keretében Pascal nyelven írt, elektronpályák számítására alkalmas programokat készítettem, melyeknek eredményeit a spektrométer működtetésében hasznosították.

 

Már a technika tanítás keretében, szakfelügyelőként is, szorgalmaztam a számítástechnika oktatását. A számítástechnika alapjaival autodidakta módon ismerkedtem meg, majd 1992-1994 között, mintegy számot adva az addig megszerzett tudásomról, újra felsőfokú tanulmányokat folytattam. Ekkor végeztem el - Kitüntetéses Minősítéssel - a Gödöllői Agrártudományi Egyetem számítástechnikai szakát. Szakdolgozatom témája: Az oktatási intézményekben használt Tantárgyfelosztás és Órarend készítésének számítógépes rendszerterve. Témavezető: Dr.Hadházyné Dr.Iszály Katalin tanszékvezető főiskolai tanár volt.

1994-től 1997-ig a Gábor Dénes Műszaki Informatikai Főiskola mátészalkai (illetve egy évben a nyíregyházi) tagozatán tanítottam Matematikát (azaz: lineáris algebrát, differenciál- és integrálszámítást, differenciálegyenleteket, valószínűség-számítást és statisztikát), Fizikát (azaz: mechanikát, mikrofizikát, félvezetők fizikáját - ezeket Nyíregyházán), Reáltudományaink történetét (azaz a téma magyar történelmi vonatkozásait) valamint a Pascal II. tantárgy keretében Objektum Orientált Programozást Pascal nyelven. 1997 óta vagyok az Informatika-Számítástechnika Tanárok Egyesületének (ISZE) vezető oktatója.

 

1996-ban iskolánk igazgatóhelyettese lettem. Ettől kezdve csak informatikát tanítottam, nagy súlyt fektetve a legkülönbözőbb nyelvi környezetekben való programozásra. Természetesen a kedvencem a Pascal és a Delphi maradt. Programozási ismereteimet napi szinten alkalmazom vezetői munkám során, és természetesen több munkatársam használta programjaimat saját munkája megkönnyítésére. Ennek legjobb példája a TANFORDI programrendszer, melynek Commodore 64-re írt változatát az 1986-os Mikroszámítógépes kiállításon mutattam be (HUNGEXPO: Szabolcs-Szatmár Megyei Pedagógiai Intézet standján), majd PC-re átírt, karakteres változatát az ország számos középiskolájában használták már a 90-es évek elején. 2013-ban ismerkedtem meg a PHP nyelvvel és MySql adatbázis-kezeléssel. Számos bemutató alkalmazást írtam segítségükkel, melyek a www.gmsoft.uw.hu helyen is megtalálhatók. Legnagyobb fejlesztésem a TANFORDI utódjának tekinthető ETGIR, mely a gimnáziumunk adatbázisaként funkcionált.